Investeşte in Oameni! acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Prima pagină
Obiective
Activităţile proiectului
Rezultate anticipate
Grupul ţintă
Parteneri
Echipă
Proiectul în imagini
Materiale realizate
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Prima pagină

Proiectul INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar) are ca obiectiv dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme digitale de imbunatatirea a proceselor evaluative si de autopozitionare/autoevaluare a elevilor din invatamantul preuniversitar liceal.

Proiectul vizează sistemul de învăţământ preuniversitar, cu o focalizare specială pe nivelul liceal, unde nevoile de evaluare/autoevaluare/autopoziţionare sunt mai acute, din perspectiva diversificării traseelor de învăţare şi a oportunităţilor existente la final de ciclu. In acest sens proiectul are in vedere urmatorul grup tinta: directori ai unitatilor de invatamant – directori adjuncti; personal cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control din inspectoratele scolare, structuri centrale si locale ale MECT sau aflate in coordonarea.subordonarea acestuia; personal din sistemul national de examinare, evaluare si curriculum in invatamantul preuniversitar; elevi (invatamant preuniversitar)

Proiectul propus urmăreşte să abordeze toate aceste aspecte problematice prin oferirea unui sistem informatic performant de evaluare accesibil tuturor participantilor la procesul de educatie (elev, cadru didactic) si stimularea acestora în procesul unei educaţii adaptate nevoilor pietei muncii si societatii bazate pe cunoastere. Prezentul proiect vine sa sustina aceste deziderate prin modernizarea şi diversificarea modului de furnizare a educaţiei de la nivel preuniversitar,  prin utilizarea resurselor şi serviciilor digitale care vor constitui o baza pentru dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare şi pentru asigurarea calităţii procesului educational.

 

 Căutare

Noutăţi
Copyright © INSAM 2008-2011 Prima pagină  |  Obiective  |  Activităţile proiectului  |  Rezultate anticipate  |  Grupul ţintă  |  Parteneri  |  Echipă  |  Proiectul în imagini
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României