Investeşte in Oameni! acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Prima pagină
Obiective
Activităţile proiectului
Rezultate anticipate
Grupul ţintă
Parteneri
Echipă
Proiectul în imagini
Materiale realizate
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Activităţile proiectului

Principala activitate a proiectului constă în proiectarea, realizarea, pilotarea şi apoi lansarea în utilizare a unui sistem informatic naţional de evaluare prin care sa devina accesibile resurse şi servicii evaluative de tip digital destinate elevilor, cadrelor didactice şi personalului implicat în activitatea de consiliere şi orientare şcolară şi profesională. Principalele activităţi / sub-activităţi incluse sunt:

Activitate 1. Organizarea echipei de management de proiect si lansarea proiectului

1.1 Project START
1.2 Finalizare si alocare roluri in organigrama de proiect
1.3 Finalizare activitati organizatorice (cont financiar, contributie proprie)
1.4 Organizare Kick-off meeting cu echipa de proiect
1.5 Elaborare Caiet de Sarcini in vederea subcontractarii activitatii de PR & Publicitate
1.6 Identificare si contractare subcontractor
1.7 Activitate de Project management
1.8 Achizitia echipamentelor, materialelor si serviciilor necesare pentru derularea activitatilor echipei de management

Activitate 2. Proiectarea si realizarea unui studiu "Sistemul national de evaluare din invatamantul preuniversitar"

2.1 Elaborarea Caiet de Sarcini: obiective si cerinte
2.2 Identificare si contractare subcontractor de specialitate
2.3 Realizarea unei cercetări cantitative
2.3.1 Colectare si interpretarea datelor
2.4 Realizarea unei cercetari calitative
2.4.1 Analiza multicriteriala a politicilor nationale si internationale in domeniu
2.5 Redactare raport de cercetare
2.6 Redactare Studiu "Sistemul National de Evaluare din invatamantul preuniversitar - SNEIP"

Activitate 3. Dezvoltarea de metodologii de evaluare,  a manualelor de utilizare şi a ghidurilor pentru fiecare categorie de utilizator/pentru fiecare categorie de servicii/resurse

3.1 Dezvoltarea metodologiilor de evaluare
3.2 Dezvoltarea ghidurilor
3.3 Dezvoltarea ofertei de formare pentru dezvoltatorii de itemi
3.4 Acreditarea ofertelor de formare

Activitate 4. Diseminarea rezultatelor studiului. Sistemului naţional de evaluare din învăţământul preuniversitar

Activitate 5. Designul şi validarea tehnică (IT) şi profesională a sistemului informatic

5.1 Analiza functionala si tehnica
5.2 Proiectarea sistemului informatic de evaluare - SIE
5.3 Dezvoltarea tehnică

5.3.1 Dezvoltarea functionalitatilor pentru profesori
5.3.2 Dezvoltare functionalitatilor pentru elevi
5.3.3 Dezvoltare functionalitati de administrare a SIE
5.3.4 Dezvoltarea componentei de raportare

5.4 Validarea si testare functionala
5.5 Elaborarea planului de testare a portalului

Activitate 6. Proiectare infrastructura hardware

6.1 Redactare caiet de sarcini
6.2 Organizare proceduri de subcontractare
6.3 Selectare subcontractor
6.4 Livrarea infrastructurii hardware
6.5 Instalarea infrastructurii hardware

Activitate 7. Pregatirea si formarea grupului de lucru responsabil de elaborarea itemilor de evaluare

7.1 Identificarea expertilor care sa intre in structura grupului de lucru
7.2 Elaborarea resurselor pentru formarea grupului de lucru
7.3 Organizarea stagiilor de formare
7.4 Derularea de stagii de formare specifica a grupurilor de lucru

Activitate 8. Dezvoltarea resurselor şi a serviciilor digitale de evaluare pentru elevii si profesorii din învăţământul preuniversitar

8.1 Dezvoltarea itemilor de evaluare pe cele 4 arii curriculare
8.2 Validarea itemilor de evaluare
8.3 Incarcarea resurselor si serviciilor digitale de evaluare pentru profesori in sistemul informatic
8.4 Incarcarea de resurse si servicii digitale de autoevaluare/ autopozitionare elevi in sistemul inoformatic

Activitate 9. Formarea formatorilor specialistilor in evaluare

9.1 Dezvoltarea ofertei de formare pentru formatorii specialiti in evaluare
9.2 Acreditarea ofertei de formare
9.3 Recrutarea şi selectarea formatorilor
9.4 Organizarea stagiilor de formare
9.5 Implementarea ofertei de formare

Activitate 10. Formarea de specialisti in evaluare

10.1 Derularea programului de formarea cu 25 de cursanti pe discipline si/sau arii curriculare

Activitate 11. Pretestarea soluţiilor tehnice (ICT) şi profesionale (evaluare) şi validarea acestora de către un esantion reprezentativ pentru grupul tinta.

11.1 Organizare si functionare centru suport ( import utilizatori; creare de utilizatori)
11.2 Pilotarea sub supervizare /monitorizare a funcţionarii sistemului informatic de către grupul tinta
11.3 Colectarea de feedback structurat
11.4 Elaborarea unui raport de monitorizare a pilotarii sistemului informatic, pe baza feed-back-ului anterior

Activitate 12. Designul final al sistemului informatic din perspectiva feedback-ului obţinut de la pretestare/de la utilizatori

Activitate 13. Deschiderea accesului public la portal pentru beneficiarii din invatamantul liceal din Romania

13.1 Extindere centru suport si functionare
13.2 Roll-out la nivel national al sistemului

Activitate 14. Monitorizarea si evaluarea interna a proiectului

Activitate 15. Organizarea de activitati de promovare, informare, constientizare, diseminare si valorificare a informatiilor privind proiectul si rezultatele acestuia

 Căutare

Noutăţi
Copyright © INSAM 2008-2011 Prima pagină  |  Obiective  |  Activităţile proiectului  |  Rezultate anticipate  |  Grupul ţintă  |  Parteneri  |  Echipă  |  Proiectul în imagini
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României