Investeşte in Oameni! acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Prima pagină
Obiective
Activităţile proiectului
Rezultate anticipate
Grupul ţintă
Parteneri
Echipă
Proiectul în imagini
Materiale realizate
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Obiective

Obiectivul general este dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme digitale de imbunatatirea a proceselor evaluative si de autopozitionare/autoevaluare a elevilor din invatamantul preuniversitar liceal.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Îmbunătăţirea evaluarii performantelor elevilor prin dezvoltarea unor aplicatii informatice si a unei baze de date cu resurse digitale specifice (itemi de evaluare) care sa poata fi utilizate atat de catre profesori cat si de catre elevi in cadrul proceselor de evaluare si autoevaluare.
  • Îmbunătăţirea proceselor de autopoziţionare/autoevaluare a elevilor din învăţământul preuniversitar prin dezvoltarea de metodologii si instrumente de evaluare care sa implice utilizarea de resurse digitale specifice.
  • Creşterea calităţii proceselor de evaluare a elevilor prin facilitarea accesului cadrelor didactice şi elevilor la resurse şi servicii digitale pentru evaluarea/ autoevaluarea  performanţelor, a dezvoltării personale şi a perspectivelor privind evoluţia în carieră a acestora.
  • Creşterea capacităţii cadrelor didactice şi a elevilor de a utiliza evaluarea prin instrumente/servicii digitale pentru îmbunătăţirea învăţării şi a orientării şcolare şi profesionale a elevilor.
  • Dezvoltarea unui corp comun de metodologii, proceduri si instrumente de evaluare a caror aplicare sa asigure premisele instaurarii unei culturi a evaluarii la nivelul invatamantului preuniversitar din Romania.
  • Dezvoltarea unui sistem informatic de evaluare care sa puna la dispozitia elevilor si cadrelor didactice responsabile cu evaluarea instrumente si mecanisme digitale de evaluare.

Proiectul adreseaza prioritatea strategica ”Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative”  din Planului National de Dezvoltare 2007 - 2013 si mai exact raspunde obiectivului de dezvoltare a capitalului uman şi de creştere a competitivităţii acestuia pe piaţa muncii, prin asigurarea oportunităţilor egale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive.

 Căutare

Noutăţi
Copyright © INSAM 2008-2011 Prima pagină  |  Obiective  |  Activităţile proiectului  |  Rezultate anticipate  |  Grupul ţintă  |  Parteneri  |  Echipă  |  Proiectul în imagini
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României