Investeşte in Oameni! acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Prima pagină
Obiective
Activităţile proiectului
Rezultate anticipate
Grupul ţintă
Parteneri
Echipă
Proiectul în imagini
Materiale realizate
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Parteneri

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (http://www.edu.ro) - elaborează, coordonează şi aplică politica naţională în domeniul educaţiei.

În acest scop exercită următoarele atribuţii:

 1. coordonează şi controlează sistemul naţional de învăţământ;
 2. organizează reţeaua învăţământului de stat şi propune Guvernului cifrele de şcolarizare, pe baza studiilor de prognoză, cu consultarea unităţilor de învăţământ, a autorităţilor locale şi a agenţilor economici interesaţi;
 3. aprobă Curriculumul naţional şi sistemul naţional de evaluare, asigură şi supraveghează respectarea acestora;
 4. coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică din învăţământ;
 5. asigură cadrul pentru producţia manualelor şcolare; asigură finanţarea şcolilor pentru achiziţionarea de manuale, conform legii;
 6. elaborează criteriile generale de admitere în învăţământul superior;
 7. aprobă înfiinţarea liceelor şi a şcolilor postliceale;
 8. aprobă, conform legii, regulamentele de organizare şi funcţionare a unităţilor subordonate, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior;
 9. elaborează studii de diagnoză şi prognoză în domeniul restructurării şi modernizării învăţământului şi contribuie la perfecţionarea cadrului legislativ;
 10. asigură cadrul pentru proiectarea, omologarea şi producţia mijloacelor de învăţământ;
 11. asigură cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;
 12. asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvată a copiilor şi a tinerilor cu deficienţe fizice, senzoriale, mentale sau asociate;
 13. analizează modul în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune măsuri corespunzătoare Guvernului şi autorităţilor publice locale abilitate;
 14. coordonează activitatea bibliotecilor universitare din subordine;
 15. răspunde de formarea şi perfecţionarea personalului didactic;
 16. coordonează, potrivit legii, numirea, transferarea, eliberarea şi evidenţa personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control şi a celui auxiliar din unităţile subordonate;
 17. asigură repartizarea Fondului naţional al formării profesionale, cu consultarea factorilor interesaţi;
 18. răspunde de evaluarea sistemului naţional de învăţământ pe baza standardelor naţionale;
 19. elaborează şi aplică strategiile de reformă, pe termen mediu şi lung, ale învăţământului şi educaţiei;
 20. elaborează împreună cu alte ministere strategia colaborării cu alte state şi cu organismele internaţionale specializate în domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice;
 21. colaborează, pe bază de protocoale, cu statele în care trăieşte populaţie de naţionalitate sau de origine română, pentru promovarea şi desfăşurarea învăţământului în limba maternă;
 22. elaborează norme specifice pentru construcţiile şcolare şi pentru dotarea acestora;
 23. stabileşte modalităţile de recunoaştere şi de echivalare a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, ţinând seama şi de înţelegerile şi convenţiile internaţionale;
 24. stabileşte pentru învăţământul preuniversitar de stat structura anului şcolar, sesiunile de examene, perioadele de desfăşurare a concursurilor, precum şi vacanţele şcolare;
 25. controlează modul de respectare a normelor financiar-contabile, de execuţie bugetară şi de administrare a patrimoniului din sistemul naţional al învăţământului de stat; încaseaza taxe, în lei şi în valută, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea şi recunoaşterea actelor de studii, conform legii (Art. 141 Legea învăţământului 84/1995).

SOFTWIN SRL (http://www.softwin.ro)

Softwin este o companie infiintata in anul 1990 exclusiv cu fonduri interne. Grupul şi-a dezvoltat în permanenţă competenţele, sporindu-şi abilităţile de inovaţie pentru a obţine o întreagă gama de soluţii şi servicii IT, dupa cum urmeaza:

 • Dezvoltare de software (1990)
 • Soluţii de conţinut electronic (1993)
 • Soluţii de securitate a datelor (1997)
 • Soluţii de eLearning (1998)
 • Centre de Contact (2000)
 • Servicii Helpdesk (2001)
 • Servicii de Consultanţă şi Management al Afacerilor pe baza soluţiilor IT (2002)
 • Integrare de soluţii (2004).

In cei peste 17 ani de activitate, grupul SOFTWIN a devenit o forţă pe piaţa regională a soluţiilor, produselor şi serviciilor complexe de business bazate pe IT, crescand de la 2 la peste 500 de specialişti si reusind sa-si extinda prezenta prin filiale pe două continente şi patru ţări, avand in portofoliu peste 5 000 de proiecte dezvoltate pentru clienţi din întreaga lume.

Softwin este mai mult decât un furnizor local sau regional de soluţii complexe de IT: de la înfiinţarea sa, în 1990 şi până în prezent, compania a reuşit să cucerească pieţe internaţionale, câştigând încrederea clienţilor de pe trei continente: Europa (Europa Centrală şi de Est şi Uniunea Europeană), America de Nord (SUA şi Canada) şi Asia.

După lansarea cu succes a brandurilor BitDefender şi Intuitext, Softwin a reunit din octombrie 2006 sub un nou nume - Ascenta - departamentele sale specializate în consultanţă IT şi soluţii integrate de business.

Softwin deţine cunoştinţele şi personalul calificat necesare pentru finalizarea unui proiect oricât de complex. Specialiştii noştri au experienţa necesară, flexibilitatea şi capacitatea de adaptare la noile cerinţe ale proiectului, calităţi care contribuie decisiv la succesul acestora şi la finalizarea lor în timpul stabilit.

Softwin furnizează soluţii complexe de business, care încorporează experienţa noastră de implementare şi cele mai bune practici specifice de industrie, oferind clienţilor noştri, un avantaj competitiv real.

Portofoliul nostru cuprinde soluţii de core business, soluţii de management al activităţilor de marketing şi vânzări, soluţii CRM, ERP, BI, CTI, eLearning, solutii de securitate a datelor, precum si servicii de help desk si contact center.

Din punct de vedere organizational, activitatea Softwin se desfasoara in cadrul a patru directii de business, si anume Ascenta, Paxato, BitDefender si Intuitext.

 Căutare

Noutăţi
Copyright © INSAM 2008-2011 Prima pagină  |  Obiective  |  Activităţile proiectului  |  Rezultate anticipate  |  Grupul ţintă  |  Parteneri  |  Echipă  |  Proiectul în imagini
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României