Investeşte in Oameni! acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Prima pagină
Obiective
Activităţile proiectului
Rezultate anticipate
Grupul ţintă
Parteneri
Echipă
Proiectul în imagini
Materiale realizate
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Grupul ţintă

Proiectul vizează sistemul de învăţământ preuniversitar, cu o focalizare specială pe nivelul liceal, unde nevoile de evaluare/autoevaluare/autopoziţionare sunt mai acute, din perspectiva diversificării traseelor de învăţare şi a oportunităţilor existente la final de ciclu. In acest sens proiectul are in vedere urmatorul grup tinta: directori ai unitatilor de invatamant – directori adjuncti; personal cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control din inspectoratele scolare, structuri centrale si locale ale MECT sau aflate in coordonarea.subordonarea acestuia; personal din sistemul national de examinare, evaluare si curriculum in invatamantul preuniversitar; elevi (invatamant preuniversitar).

Numar estimativ de persoane, pe categorii, ce vor participa la activităţile proiectului Bărbaţi
(număr)
Femei
(număr)
Total
(număr)
Elevi 368371 399068 767439
Studenţi - - -
Doctoranzi - - -
Persoane ocupate (angajaţi), din care:
-peste 55 ani
-persoane ocupate în agricultura de subzistenţă
5410
2705
-
5860
2930
-
11270
5635
-
Persoane fizice autorizate - - -
Întreprinzători (patroni)      
Persoane inactive, din care:
-peste 55 ani
-din mediul rural
- - -
Şomeri, din care:
-şomeri înregistraţi, din care:
-peste 55 ani
-şomeri neînregistraţi, inclusiv persoane în căutarea unui loc de muncă, din care:
-peste 55 ani
-şomeri de lungă durată, din care:
-tineri (15-24 ani)
-peste 55 ani
- - -
Persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, din care:
-persoane de etnie roma
-persoane cu dizabilităţi
-persoane aflate în detenţie
-tineri peste 18 ani post-instituţionalizaţi
-alte grupuri vulnerabile (de specificat)

9209
7367
-
-
-

9975
7980
-
-
-

19185
15348
-
-
-
 Căutare

Noutăţi
Copyright © INSAM 2008-2011 Prima pagină  |  Obiective  |  Activităţile proiectului  |  Rezultate anticipate  |  Grupul ţintă  |  Parteneri  |  Echipă  |  Proiectul în imagini
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României